Users Homepage Posting
Posted By:-
naagi baba

13-02-2019

21:38:42

15.2.2019
DRAW 1500
HYDERABAD

OPEN >5><6><0<>4<

CLOS >8><7><9<>3<

CNTR >0><2><1<

FRTH >4><5><0<>8<

SHORT GAME FINAL
READY CONTACT
AS YOU WISH

~~~~~~~~~
~~NAAGI~~
03040111578
~~~~~~~~~

Image result for smileys snake


1500 SE 1500 2FIGER AKDA LINK CLOSE SE
1ZIYADA 2KAM YA CLOSE KHUD AYE 748 SE START

74>>52 TALUK PASS 53

53>>41 TALUK PASS 34

34>>52 TALUK PASS 72

72>>30 TALUK PASS 63

63>>41 TALUK PASS 41

41>>29 TALUK PASS 21

21>>29 TALUK PASS 18

18>>96 TALUK PASS 63

63>>41 TALUK PASS 01

01>>29 TALUK PASS 82

82>>30 TALUK PASS 06

06>>74 TALUK PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

1500 SE 1500 4 FIGER 4CAST BACK AKDA TALUK
YA OPEN OPEN SE 2KAM AUR HOME 950 SE START

47>>32HOME87 TALUK OPEN PASS 7480

74>>65HOME10 OPEN PASS 5321

53>>43HOME98 TALUK OPEN PASS 3483

34>>21HOME76 TALUK OPEN PASS 7207

72>>65HOME10 TALUK OPEN PASS 6312

63>>54HOME09 OPEN FAIL 4176

41>>32HOME87 TALUK OPEN PASS 2122

21>>10HOME65 TALUK OPEN PASS 1802

18>>09HOME54 TALUK PASS 6355

63>>54HOME09 OPEN PASS 0155

01>>98HOME43 OPEN PASS 8225

82>>90HOME45 TALUK OPEN PASS 0604

06>>98HOME43 TALUK YA OPEN PASS ????

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW FIRST FRONT BACK
AKDA YA SECOND CONFIRM 0604 SE
START AGAY NASEEB

9639X98773939X{95208199} FIRST AKDA PASS 594
95.59.20.02.81.18.99

5949X98773939X{58760616} FIRST AKDA PASS 060
58.85.76.67.06.60.16.61 SECOND AKDA PASS 06 58

0604X98773939X{59659459} FIRST AKDA PASS 656
59.95.65.56.94.49.59.95

6562X98773939X{64815458} FIRST AKDA PASS 817
64.46.81.18.54.45.58.85

8179X98773939X{80787204} FIRST AKDA PASS 840
80.08.78.87.72.27.04.40

8408X98773939X{83049127} FIRST AKDA FAIL
83.38.04.40.91.19.12.21.27.72 SECOND AKDA PASS 12

4797X98773939X{47381858} FIRST AKDA PASS 47
47.74.38.83.18.81.85.58 SECOND AKDA FAIL

4773X98773939X{47144801} FIRST AKDA PASS ??
47.74.14.41.44.48.84.80.08.01.10 SECOND AKDA PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW AKDA TALUK
ROOT 545 SE START

45X679X=9{3360}802 AKDA TALUK PASS 96

69X679X=2{1950}162 AKDA TALUK PASS 59

95X679X=4{1608}950 AKDA TALUK PASS 60

60X679X=1{6597}476 AKDA TALUK PASS 56

56X679X=1{4458}245 AKDA TALUK PASS 81

81X679X=3{0248}900 AKDA TALUK PASS 84

84X679X=3{2531}052 AKDA TALUK FAIL 47

47X679X=1{0184}395 AKDA TALUK PASS 47

47X679X=1{0184}395 AKDA TALUK PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW 4CAST 3 FIGER KE BAGER
NA MUKAMAL AGAY AP KA NASEEB
TALUK ROOT 822 SE START

822X549X=END2036{5}1{83} BACK AKDA TALUK PASS 3088

308X549X=END2859{2}1{04} BACK AKDA TALUK PASS 5894

589X549X=END1045{6}2{33} BACK AKDA TALUK FAIL 5455

545X549X=END8952{3}6{32} BACK AKDA TALUK PASS 9639

963X549X=END2795{0}9{94} BACK AKDA TALUK PASS 5949

594X549X=END1063{4}5{12} BACK AKDA TALUK PASS 0604

560X549X=END9451{9}3{53} BACK AKDA TALUK PASS 6562

656X549X=END1297{0}3{70} BACK AKDA TALUK PASS 8179

817X549X=END2011{8}1{85} BACK AKDA TALUK PASS 8408

840X549X=END2126{6}8{54} BACK AKDA TALUK PASS 4797

479X549X=END6915{3}7{46} BACK AKDA TALUK PASS 4773

477X549X=END6857{7}4{68} BACK AKDA TALUK PASS ????

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW SECOND AKDA ROOT
YA ONLY FIRST OPEN

4255X37X=END24{7857}79 FIRST OPEN PASS 87

4255X87X=END13{7036}93 SECOND AKDA PASS 76

4255X82X=END12{1738}18 SECOND AKDA PASS 83
OPEN PASS 30

4255X30X=END16{2945}22 SECOND AKDA PASS 49
OPEN PASS 58

4255X58X=END60{9053}04 SECOND AKDA PASS 50
OPEN PASS 54

4255X54X=END52{7942}52 FIRST OPEN PASS 96

4255X96X=END16{6855}91 SECOND AKDA PASS 68
OPEN PASS 59

4255X59X=END63{0235}92 FIRST OPEN PASS 06

4255X06X=END16{6399}66 SECOND AKDA PASS 63
OPEN PASS 65

4255X65X=END76{4937}30 SECOND AKDA PASS 43

4255X81X=END11{8787}06 FIRST OPEN PASS 84

4255X84X=END12{7749}05 SECOND AKDA FAIL
OPEN PASS 47

4255X47X=END39{9940}00 SECOND AKDA FAIL
OPEN PASS 47

4255X47X=END39{9940}00 SECOND AKDA PASS ??
OPEN PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

CURRENT DRAW BACK AKDA TALUK
NAHI TO OPEN MUST

960X711={68256}0 OPEN BACK TALUK PASS 636

636X711={45219}6 OPEN PASS 180

180X711={12798}0 OPEN BACK TALUK PASS 247

247X711={17561}7 BACK TALUK PASS 210

210X711={14931}0 OPEN BACK TALUK PASS 389

389X711={27657}9 BACK TALUK PASS 156

156X711={11091}6 OPEN BACK TALUK PASS 004

504X711={35834}4 BACK TALUK PASS 635

635X711={45148}5 BACK TALUK PASS 668

668X711={47494}8 BACK TALUK PASS 629

629X711={44721}9 OPEN BACK TALUK PASS 264

264X711={18770}4 OPEN BACK TALUK PASS 082

582X711={41380}2 BACK TALUK PASS 286

286X711={20334}6 OPEN PASS 015

515X711={36616}5 OPEN PASS 680

680X711={48348}0 BACK TALUK PASS 598

598X711={42517}8 OPEN BACK TALUK PASS 550

550X711={39105}0 OPEN PASS 374

374X711={26591}4  FAIL 87

878X711={62425}8 BACK TALUK PASS 822

822X711={58444}2 BACK TALUK PASS 308

308X711={21898}8 BACK TALUK PASS 589

589X711={41877}9 BACK TALUK PASS 545

545X711={38749}5 BACK TALUK PASS 963

963X711={68469}3 BACK TALUK PASS 594

594X711={42233}4 OPEN BACK TALUK FAIL

560X711={39816}0 OPEN BACK TALUK PASS 656

656X711={46641}6 BACK TALUK PASS 817

817X711={58088}7 OPEN BACK TALUK PASS 84 840

840X711={59724}0 OPEN BACK TALUK PASS 47 479

479X711={34056}9 OPEN PASS 47

477X711={33914}7 OPEN YA BACK TALUK PASS ?? ???

~~~~~~~~~
~~NAAGI~~
03040111578
~~~~~~~~~

Image result for smileys snake


SHORT GAME FINAL
READY CONTACT
AS YOU WISH

ROOT WO JO CHALE
GAME WO JO HUM
KAHEN

Image result for smileys snakeImage result for smileys snake

Posted By:-
naagi baba

12-02-2019

14:44:29

15.2.2019
DRAW 1500
HYDERABAD

OPEN >5><6><0<>4<

CLOS >8><7><9<>3<

CNTR >0><2><1<

FRTH >4><5><0<>8<

SHORT GAME FINAL
READY CONTACT
AS YOU WISH

~~~~~~~~~
~~NAAGI~~
03040111578
~~~~~~~~~

Image result for smileys snake


1500 SE 1500 2FIGER AKDA LINK CLOSE SE
1ZIYADA 2KAM YA CLOSE KHUD AYE 748 SE START

74>>52 TALUK PASS 53

53>>41 TALUK PASS 34

34>>52 TALUK PASS 72

72>>30 TALUK PASS 63

63>>41 TALUK PASS 41

41>>29 TALUK PASS 21

21>>29 TALUK PASS 18

18>>96 TALUK PASS 63

63>>41 TALUK PASS 01

01>>29 TALUK PASS 82

82>>30 TALUK PASS 06

06>>74 TALUK PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

1500 SE 1500 4 FIGER 4CAST BACK AKDA TALUK
YA OPEN OPEN SE 2KAM AUR HOME 950 SE START

47>>32HOME87 TALUK OPEN PASS 7480

74>>65HOME10 OPEN PASS 5321

53>>43HOME98 TALUK OPEN PASS 3483

34>>21HOME76 TALUK OPEN PASS 7207

72>>65HOME10 TALUK OPEN PASS 6312

63>>54HOME09 OPEN FAIL 4176

41>>32HOME87 TALUK OPEN PASS 2122

21>>10HOME65 TALUK OPEN PASS 1802

18>>09HOME54 TALUK PASS 6355

63>>54HOME09 OPEN PASS 0155

01>>98HOME43 OPEN PASS 8225

82>>90HOME45 TALUK OPEN PASS 0604

06>>98HOME43 TALUK YA OPEN PASS ????

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW FIRST FRONT BACK
AKDA YA SECOND CONFIRM 0604 SE
START AGAY NASEEB

9639X98773939X{95208199} FIRST AKDA PASS 594
95.59.20.02.81.18.99

5949X98773939X{58760616} FIRST AKDA PASS 060
58.85.76.67.06.60.16.61 SECOND AKDA PASS 06 58

0604X98773939X{59659459} FIRST AKDA PASS 656
59.95.65.56.94.49.59.95

6562X98773939X{64815458} FIRST AKDA PASS 817
64.46.81.18.54.45.58.85

8179X98773939X{80787204} FIRST AKDA PASS 840
80.08.78.87.72.27.04.40

8408X98773939X{83049127} FIRST AKDA FAIL
83.38.04.40.91.19.12.21.27.72 SECOND AKDA PASS 12

4797X98773939X{47381858} FIRST AKDA PASS 47
47.74.38.83.18.81.85.58 SECOND AKDA FAIL

4773X98773939X{47144801} FIRST AKDA PASS ??
47.74.14.41.44.48.84.80.08.01.10 SECOND AKDA PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW AKDA TALUK
ROOT 545 SE START

45X679X=9{3360}802 AKDA TALUK PASS 96

69X679X=2{1950}162 AKDA TALUK PASS 59

95X679X=4{1608}950 AKDA TALUK PASS 60

60X679X=1{6597}476 AKDA TALUK PASS 56

56X679X=1{4458}245 AKDA TALUK PASS 81

81X679X=3{0248}900 AKDA TALUK PASS 84

84X679X=3{2531}052 AKDA TALUK FAIL 47

47X679X=1{0184}395 AKDA TALUK PASS 47

47X679X=1{0184}395 AKDA TALUK PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW 4CAST 3 FIGER KE BAGER
NA MUKAMAL AGAY AP KA NASEEB
TALUK ROOT 822 SE START

822X549X=END2036{5}1{83} BACK AKDA TALUK PASS 3088

308X549X=END2859{2}1{04} BACK AKDA TALUK PASS 5894

589X549X=END1045{6}2{33} BACK AKDA TALUK FAIL 5455

545X549X=END8952{3}6{32} BACK AKDA TALUK PASS 9639

963X549X=END2795{0}9{94} BACK AKDA TALUK PASS 5949

594X549X=END1063{4}5{12} BACK AKDA TALUK PASS 0604

560X549X=END9451{9}3{53} BACK AKDA TALUK PASS 6562

656X549X=END1297{0}3{70} BACK AKDA TALUK PASS 8179

817X549X=END2011{8}1{85} BACK AKDA TALUK PASS 8408

840X549X=END2126{6}8{54} BACK AKDA TALUK PASS 4797

479X549X=END6915{3}7{46} BACK AKDA TALUK PASS 4773

477X549X=END6857{7}4{68} BACK AKDA TALUK PASS ????

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW SECOND AKDA ROOT
YA ONLY FIRST OPEN

4255X37X=END24{7857}79 FIRST OPEN PASS 87

4255X87X=END13{7036}93 SECOND AKDA PASS 76

4255X82X=END12{1738}18 SECOND AKDA PASS 83
OPEN PASS 30

4255X30X=END16{2945}22 SECOND AKDA PASS 49
OPEN PASS 58

4255X58X=END60{9053}04 SECOND AKDA PASS 50
OPEN PASS 54

4255X54X=END52{7942}52 FIRST OPEN PASS 96

4255X96X=END16{6855}91 SECOND AKDA PASS 68
OPEN PASS 59

4255X59X=END63{0235}92 FIRST OPEN PASS 06

4255X06X=END16{6399}66 SECOND AKDA PASS 63
OPEN PASS 65

4255X65X=END76{4937}30 SECOND AKDA PASS 43

4255X81X=END11{8787}06 FIRST OPEN PASS 84

4255X84X=END12{7749}05 SECOND AKDA FAIL
OPEN PASS 47

4255X47X=END39{9940}00 SECOND AKDA FAIL
OPEN PASS 47

4255X47X=END39{9940}00 SECOND AKDA PASS ??
OPEN PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

CURRENT DRAW BACK AKDA TALUK
NAHI TO OPEN MUST

960X711={68256}0 OPEN BACK TALUK PASS 636

636X711={45219}6 OPEN PASS 180

180X711={12798}0 OPEN BACK TALUK PASS 247

247X711={17561}7 BACK TALUK PASS 210

210X711={14931}0 OPEN BACK TALUK PASS 389

389X711={27657}9 BACK TALUK PASS 156

156X711={11091}6 OPEN BACK TALUK PASS 004

504X711={35834}4 BACK TALUK PASS 635

635X711={45148}5 BACK TALUK PASS 668

668X711={47494}8 BACK TALUK PASS 629

629X711={44721}9 OPEN BACK TALUK PASS 264

264X711={18770}4 OPEN BACK TALUK PASS 082

582X711={41380}2 BACK TALUK PASS 286

286X711={20334}6 OPEN PASS 015

515X711={36616}5 OPEN PASS 680

680X711={48348}0 BACK TALUK PASS 598

598X711={42517}8 OPEN BACK TALUK PASS 550

550X711={39105}0 OPEN PASS 374

374X711={26591}4  FAIL 87

878X711={62425}8 BACK TALUK PASS 822

822X711={58444}2 BACK TALUK PASS 308

308X711={21898}8 BACK TALUK PASS 589

589X711={41877}9 BACK TALUK PASS 545

545X711={38749}5 BACK TALUK PASS 963

963X711={68469}3 BACK TALUK PASS 594

594X711={42233}4 OPEN BACK TALUK FAIL

560X711={39816}0 OPEN BACK TALUK PASS 656

656X711={46641}6 BACK TALUK PASS 817

817X711={58088}7 OPEN BACK TALUK PASS 84 840

840X711={59724}0 OPEN BACK TALUK PASS 47 479

479X711={34056}9 OPEN PASS 47

477X711={33914}7 OPEN YA BACK TALUK PASS ?? ???

~~~~~~~~~
~~NAAGI~~
03040111578
~~~~~~~~~

Image result for smileys snake


SHORT GAME FINAL
READY CONTACT
AS YOU WISH

ROOT WO JO CHALE
GAME WO JO HUM
KAHEN

Image result for smileys snakeImage result for smileys snake
Posted By:-
naagi baba

11-02-2019

22:04:24

15.2.2019
DRAW 1500
HYDERABAD

OPEN >5><6><0<>4<

CLOS >8><7><9<>3<

CNTR >0><2><1<

FRTH >4><5><0<>8<

SHORT GAME FINAL
READY CONTACT
AS YOU WISH

~~~~~~~~~
~~NAAGI~~
03040111578
~~~~~~~~~

Image result for smileys snake


1500 SE 1500 2FIGER AKDA LINK CLOSE SE
1ZIYADA 2KAM YA CLOSE KHUD AYE 748 SE START

74>>52 TALUK PASS 53

53>>41 TALUK PASS 34

34>>52 TALUK PASS 72

72>>30 TALUK PASS 63

63>>41 TALUK PASS 41

41>>29 TALUK PASS 21

21>>29 TALUK PASS 18

18>>96 TALUK PASS 63

63>>41 TALUK PASS 01

01>>29 TALUK PASS 82

82>>30 TALUK PASS 06

06>>74 TALUK PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

1500 SE 1500 4 FIGER 4CAST BACK AKDA TALUK
YA OPEN OPEN SE 2KAM AUR HOME 950 SE START

47>>32HOME87 TALUK OPEN PASS 7480

74>>65HOME10 OPEN PASS 5321

53>>43HOME98 TALUK OPEN PASS 3483

34>>21HOME76 TALUK OPEN PASS 7207

72>>65HOME10 TALUK OPEN PASS 6312

63>>54HOME09 OPEN FAIL 4176

41>>32HOME87 TALUK OPEN PASS 2122

21>>10HOME65 TALUK OPEN PASS 1802

18>>09HOME54 TALUK PASS 6355

63>>54HOME09 OPEN PASS 0155

01>>98HOME43 OPEN PASS 8225

82>>90HOME45 TALUK OPEN PASS 0604

06>>98HOME43 TALUK YA OPEN PASS ????

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW FIRST FRONT BACK
AKDA YA SECOND CONFIRM 0604 SE
START AGAY NASEEB

9639X98773939X{95208199} FIRST AKDA PASS 594
95.59.20.02.81.18.99

5949X98773939X{58760616} FIRST AKDA PASS 060
58.85.76.67.06.60.16.61 SECOND AKDA PASS 06 58

0604X98773939X{59659459} FIRST AKDA PASS 656
59.95.65.56.94.49.59.95

6562X98773939X{64815458} FIRST AKDA PASS 817
64.46.81.18.54.45.58.85

8179X98773939X{80787204} FIRST AKDA PASS 840
80.08.78.87.72.27.04.40

8408X98773939X{83049127} FIRST AKDA FAIL
83.38.04.40.91.19.12.21.27.72 SECOND AKDA PASS 12

4797X98773939X{47381858} FIRST AKDA PASS 47
47.74.38.83.18.81.85.58 SECOND AKDA FAIL

4773X98773939X{47144801} FIRST AKDA PASS ??
47.74.14.41.44.48.84.80.08.01.10 SECOND AKDA PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW AKDA TALUK
ROOT 545 SE START

45X679X=9{3360}802 AKDA TALUK PASS 96

69X679X=2{1950}162 AKDA TALUK PASS 59

95X679X=4{1608}950 AKDA TALUK PASS 60

60X679X=1{6597}476 AKDA TALUK PASS 56

56X679X=1{4458}245 AKDA TALUK PASS 81

81X679X=3{0248}900 AKDA TALUK PASS 84

84X679X=3{2531}052 AKDA TALUK FAIL 47

47X679X=1{0184}395 AKDA TALUK PASS 47

47X679X=1{0184}395 AKDA TALUK PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW 4CAST 3 FIGER KE BAGER
NA MUKAMAL AGAY AP KA NASEEB
TALUK ROOT 822 SE START

822X549X=END2036{5}1{83} BACK AKDA TALUK PASS 3088

308X549X=END2859{2}1{04} BACK AKDA TALUK PASS 5894

589X549X=END1045{6}2{33} BACK AKDA TALUK FAIL 5455

545X549X=END8952{3}6{32} BACK AKDA TALUK PASS 9639

963X549X=END2795{0}9{94} BACK AKDA TALUK PASS 5949

594X549X=END1063{4}5{12} BACK AKDA TALUK PASS 0604

560X549X=END9451{9}3{53} BACK AKDA TALUK PASS 6562

656X549X=END1297{0}3{70} BACK AKDA TALUK PASS 8179

817X549X=END2011{8}1{85} BACK AKDA TALUK PASS 8408

840X549X=END2126{6}8{54} BACK AKDA TALUK PASS 4797

479X549X=END6915{3}7{46} BACK AKDA TALUK PASS 4773

477X549X=END6857{7}4{68} BACK AKDA TALUK PASS ????

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW SECOND AKDA ROOT
YA ONLY FIRST OPEN

4255X37X=END24{7857}79 FIRST OPEN PASS 87

4255X87X=END13{7036}93 SECOND AKDA PASS 76

4255X82X=END12{1738}18 SECOND AKDA PASS 83
OPEN PASS 30

4255X30X=END16{2945}22 SECOND AKDA PASS 49
OPEN PASS 58

4255X58X=END60{9053}04 SECOND AKDA PASS 50
OPEN PASS 54

4255X54X=END52{7942}52 FIRST OPEN PASS 96

4255X96X=END16{6855}91 SECOND AKDA PASS 68
OPEN PASS 59

4255X59X=END63{0235}92 FIRST OPEN PASS 06

4255X06X=END16{6399}66 SECOND AKDA PASS 63
OPEN PASS 65

4255X65X=END76{4937}30 SECOND AKDA PASS 43

4255X81X=END11{8787}06 FIRST OPEN PASS 84

4255X84X=END12{7749}05 SECOND AKDA FAIL
OPEN PASS 47

4255X47X=END39{9940}00 SECOND AKDA FAIL
OPEN PASS 47

4255X47X=END39{9940}00 SECOND AKDA PASS ??
OPEN PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

CURRENT DRAW BACK AKDA TALUK
NAHI TO OPEN MUST

960X711={68256}0 OPEN BACK TALUK PASS 636

636X711={45219}6 OPEN PASS 180

180X711={12798}0 OPEN BACK TALUK PASS 247

247X711={17561}7 BACK TALUK PASS 210

210X711={14931}0 OPEN BACK TALUK PASS 389

389X711={27657}9 BACK TALUK PASS 156

156X711={11091}6 OPEN BACK TALUK PASS 004

504X711={35834}4 BACK TALUK PASS 635

635X711={45148}5 BACK TALUK PASS 668

668X711={47494}8 BACK TALUK PASS 629

629X711={44721}9 OPEN BACK TALUK PASS 264

264X711={18770}4 OPEN BACK TALUK PASS 082

582X711={41380}2 BACK TALUK PASS 286

286X711={20334}6 OPEN PASS 015

515X711={36616}5 OPEN PASS 680

680X711={48348}0 BACK TALUK PASS 598

598X711={42517}8 OPEN BACK TALUK PASS 550

550X711={39105}0 OPEN PASS 374

374X711={26591}4  FAIL 87

878X711={62425}8 BACK TALUK PASS 822

822X711={58444}2 BACK TALUK PASS 308

308X711={21898}8 BACK TALUK PASS 589

589X711={41877}9 BACK TALUK PASS 545

545X711={38749}5 BACK TALUK PASS 963

963X711={68469}3 BACK TALUK PASS 594

594X711={42233}4 OPEN BACK TALUK FAIL

560X711={39816}0 OPEN BACK TALUK PASS 656

656X711={46641}6 BACK TALUK PASS 817

817X711={58088}7 OPEN BACK TALUK PASS 84 840

840X711={59724}0 OPEN BACK TALUK PASS 47 479

479X711={34056}9 OPEN PASS 47

477X711={33914}7 OPEN YA BACK TALUK PASS ?? ???

~~~~~~~~~
~~NAAGI~~
03040111578
~~~~~~~~~

Image result for smileys snake


SHORT GAME FINAL
READY CONTACT
AS YOU WISH

ROOT WO JO CHALE
GAME WO JO HUM
KAHEN

Image result for smileys snakeImage result for smileys snakePosted By:-
naagi baba

10-02-2019

14:47:20

15.2.2019
DRAW 1500
HYDERABAD

OPEN >5><6><0<>4<

CLOS >8><7><9<>3<

CNTR >0><2><1<

FRTH >4><5><0<>8<

SHORT GAME FINAL
READY CONTACT
AS YOU WISH

~~~~~~~~~
~~NAAGI~~
03040111578
~~~~~~~~~

Image result for smileys snake


1500 SE 1500 2FIGER AKDA LINK CLOSE SE
1ZIYADA 2KAM YA CLOSE KHUD AYE 748 SE START

74>>52 TALUK PASS 53

53>>41 TALUK PASS 34

34>>52 TALUK PASS 72

72>>30 TALUK PASS 63

63>>41 TALUK PASS 41

41>>29 TALUK PASS 21

21>>29 TALUK PASS 18

18>>96 TALUK PASS 63

63>>41 TALUK PASS 01

01>>29 TALUK PASS 82

82>>30 TALUK PASS 06

06>>74 TALUK PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

1500 SE 1500 4 FIGER 4CAST BACK AKDA TALUK
YA OPEN OPEN SE 2KAM AUR HOME 950 SE START

47>>32HOME87 TALUK OPEN PASS 7480

74>>65HOME10 OPEN PASS 5321

53>>43HOME98 TALUK OPEN PASS 3483

34>>21HOME76 TALUK OPEN PASS 7207

72>>65HOME10 TALUK OPEN PASS 6312

63>>54HOME09 OPEN FAIL 4176

41>>32HOME87 TALUK OPEN PASS 2122

21>>10HOME65 TALUK OPEN PASS 1802

18>>09HOME54 TALUK PASS 6355

63>>54HOME09 OPEN PASS 0155

01>>98HOME43 OPEN PASS 8225

82>>90HOME45 TALUK OPEN PASS 0604

06>>98HOME43 TALUK YA OPEN PASS ????

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW FIRST FRONT BACK
AKDA YA SECOND CONFIRM 0604 SE
START AGAY NASEEB

9639X98773939X{95208199} FIRST AKDA PASS 594
95.59.20.02.81.18.99

5949X98773939X{58760616} FIRST AKDA PASS 060
58.85.76.67.06.60.16.61 SECOND AKDA PASS 06 58

0604X98773939X{59659459} FIRST AKDA PASS 656
59.95.65.56.94.49.59.95

6562X98773939X{64815458} FIRST AKDA PASS 817
64.46.81.18.54.45.58.85

8179X98773939X{80787204} FIRST AKDA PASS 840
80.08.78.87.72.27.04.40

8408X98773939X{83049127} FIRST AKDA FAIL
83.38.04.40.91.19.12.21.27.72 SECOND AKDA PASS 12

4797X98773939X{47381858} FIRST AKDA PASS 47
47.74.38.83.18.81.85.58 SECOND AKDA FAIL

4773X98773939X{47144801} FIRST AKDA PASS ??
47.74.14.41.44.48.84.80.08.01.10 SECOND AKDA PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW AKDA TALUK
ROOT 545 SE START

45X679X=9{3360}802 AKDA TALUK PASS 96

69X679X=2{1950}162 AKDA TALUK PASS 59

95X679X=4{1608}950 AKDA TALUK PASS 60

60X679X=1{6597}476 AKDA TALUK PASS 56

56X679X=1{4458}245 AKDA TALUK PASS 81

81X679X=3{0248}900 AKDA TALUK PASS 84

84X679X=3{2531}052 AKDA TALUK FAIL 47

47X679X=1{0184}395 AKDA TALUK PASS 47

47X679X=1{0184}395 AKDA TALUK PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW 4CAST 3 FIGER KE BAGER
NA MUKAMAL AGAY AP KA NASEEB
TALUK ROOT 822 SE START

822X549X=END2036{5}1{83} BACK AKDA TALUK PASS 3088

308X549X=END2859{2}1{04} BACK AKDA TALUK PASS 5894

589X549X=END1045{6}2{33} BACK AKDA TALUK FAIL 5455

545X549X=END8952{3}6{32} BACK AKDA TALUK PASS 9639

963X549X=END2795{0}9{94} BACK AKDA TALUK PASS 5949

594X549X=END1063{4}5{12} BACK AKDA TALUK PASS 0604

560X549X=END9451{9}3{53} BACK AKDA TALUK PASS 6562

656X549X=END1297{0}3{70} BACK AKDA TALUK PASS 8179

817X549X=END2011{8}1{85} BACK AKDA TALUK PASS 8408

840X549X=END2126{6}8{54} BACK AKDA TALUK PASS 4797

479X549X=END6915{3}7{46} BACK AKDA TALUK PASS 4773

477X549X=END6857{7}4{68} BACK AKDA TALUK PASS ????

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW SECOND AKDA ROOT
YA ONLY FIRST OPEN

4255X37X=END24{7857}79 FIRST OPEN PASS 87

4255X87X=END13{7036}93 SECOND AKDA PASS 76

4255X82X=END12{1738}18 SECOND AKDA PASS 83
OPEN PASS 30

4255X30X=END16{2945}22 SECOND AKDA PASS 49
OPEN PASS 58

4255X58X=END60{9053}04 SECOND AKDA PASS 50
OPEN PASS 54

4255X54X=END52{7942}52 FIRST OPEN PASS 96

4255X96X=END16{6855}91 SECOND AKDA PASS 68
OPEN PASS 59

4255X59X=END63{0235}92 FIRST OPEN PASS 06

4255X06X=END16{6399}66 SECOND AKDA PASS 63
OPEN PASS 65

4255X65X=END76{4937}30 SECOND AKDA PASS 43

4255X81X=END11{8787}06 FIRST OPEN PASS 84

4255X84X=END12{7749}05 SECOND AKDA FAIL
OPEN PASS 47

4255X47X=END39{9940}00 SECOND AKDA FAIL
OPEN PASS 47

4255X47X=END39{9940}00 SECOND AKDA PASS ??
OPEN PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

CURRENT DRAW BACK AKDA TALUK
NAHI TO OPEN MUST

960X711={68256}0 OPEN BACK TALUK PASS 636

636X711={45219}6 OPEN PASS 180

180X711={12798}0 OPEN BACK TALUK PASS 247

247X711={17561}7 BACK TALUK PASS 210

210X711={14931}0 OPEN BACK TALUK PASS 389

389X711={27657}9 BACK TALUK PASS 156

156X711={11091}6 OPEN BACK TALUK PASS 004

504X711={35834}4 BACK TALUK PASS 635

635X711={45148}5 BACK TALUK PASS 668

668X711={47494}8 BACK TALUK PASS 629

629X711={44721}9 OPEN BACK TALUK PASS 264

264X711={18770}4 OPEN BACK TALUK PASS 082

582X711={41380}2 BACK TALUK PASS 286

286X711={20334}6 OPEN PASS 015

515X711={36616}5 OPEN PASS 680

680X711={48348}0 BACK TALUK PASS 598

598X711={42517}8 OPEN BACK TALUK PASS 550

550X711={39105}0 OPEN PASS 374

374X711={26591}4  FAIL 87

878X711={62425}8 BACK TALUK PASS 822

822X711={58444}2 BACK TALUK PASS 308

308X711={21898}8 BACK TALUK PASS 589

589X711={41877}9 BACK TALUK PASS 545

545X711={38749}5 BACK TALUK PASS 963

963X711={68469}3 BACK TALUK PASS 594

594X711={42233}4 OPEN BACK TALUK FAIL

560X711={39816}0 OPEN BACK TALUK PASS 656

656X711={46641}6 BACK TALUK PASS 817

817X711={58088}7 OPEN BACK TALUK PASS 84 840

840X711={59724}0 OPEN BACK TALUK PASS 47 479

479X711={34056}9 OPEN PASS 47

477X711={33914}7 OPEN YA BACK TALUK PASS ?? ???

~~~~~~~~~
~~NAAGI~~
03040111578
~~~~~~~~~

Image result for smileys snake


SHORT GAME FINAL
READY CONTACT
AS YOU WISH

ROOT WO JO CHALE
GAME WO JO HUM
KAHEN

Image result for smileys snakeImage result for smileys snakePosted By:-
naagi baba

09-02-2019

21:27:46

15.2.2019
DRAW 1500
HYDERABAD

OPEN >5><6><0<>4<

CLOS >8><7><9<>3<

CNTR >0><2><1<

FRTH >4><5><0<>8<

SHORT GAME FINAL
READY CONTACT
AS YOU WISH

~~~~~~~~~
~~NAAGI~~
03040111578
~~~~~~~~~

Image result for smileys snake


1500 SE 1500 2FIGER AKDA LINK CLOSE SE
1ZIYADA 2KAM YA CLOSE KHUD AYE 748 SE START

74>>52 TALUK PASS 53

53>>41 TALUK PASS 34

34>>52 TALUK PASS 72

72>>30 TALUK PASS 63

63>>41 TALUK PASS 41

41>>29 TALUK PASS 21

21>>29 TALUK PASS 18

18>>96 TALUK PASS 63

63>>41 TALUK PASS 01

01>>29 TALUK PASS 82

82>>30 TALUK PASS 06

06>>74 TALUK PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

1500 SE 1500 4 FIGER 4CAST BACK AKDA TALUK
YA OPEN OPEN SE 2KAM AUR HOME 950 SE START

47>>32HOME87 TALUK OPEN PASS 7480

74>>65HOME10 OPEN PASS 5321

53>>43HOME98 TALUK OPEN PASS 3483

34>>21HOME76 TALUK OPEN PASS 7207

72>>65HOME10 TALUK OPEN PASS 6312

63>>54HOME09 OPEN FAIL 4176

41>>32HOME87 TALUK OPEN PASS 2122

21>>10HOME65 TALUK OPEN PASS 1802

18>>09HOME54 TALUK PASS 6355

63>>54HOME09 OPEN PASS 0155

01>>98HOME43 OPEN PASS 8225

82>>90HOME45 TALUK OPEN PASS 0604

06>>98HOME43 TALUK YA OPEN PASS ????

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW FIRST FRONT BACK
AKDA YA SECOND CONFIRM 0604 SE
START AGAY NASEEB

9639X98773939X{95208199} FIRST AKDA PASS 594
95.59.20.02.81.18.99

5949X98773939X{58760616} FIRST AKDA PASS 060
58.85.76.67.06.60.16.61 SECOND AKDA PASS 06 58

0604X98773939X{59659459} FIRST AKDA PASS 656
59.95.65.56.94.49.59.95

6562X98773939X{64815458} FIRST AKDA PASS 817
64.46.81.18.54.45.58.85

8179X98773939X{80787204} FIRST AKDA PASS 840
80.08.78.87.72.27.04.40

8408X98773939X{83049127} FIRST AKDA FAIL
83.38.04.40.91.19.12.21.27.72 SECOND AKDA PASS 12

4797X98773939X{47381858} FIRST AKDA PASS 47
47.74.38.83.18.81.85.58 SECOND AKDA FAIL

4773X98773939X{47144801} FIRST AKDA PASS ??
47.74.14.41.44.48.84.80.08.01.10 SECOND AKDA PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW AKDA TALUK
ROOT 545 SE START

45X679X=9{3360}802 AKDA TALUK PASS 96

69X679X=2{1950}162 AKDA TALUK PASS 59

95X679X=4{1608}950 AKDA TALUK PASS 60

60X679X=1{6597}476 AKDA TALUK PASS 56

56X679X=1{4458}245 AKDA TALUK PASS 81

81X679X=3{0248}900 AKDA TALUK PASS 84

84X679X=3{2531}052 AKDA TALUK FAIL 47

47X679X=1{0184}395 AKDA TALUK PASS 47

47X679X=1{0184}395 AKDA TALUK PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW 4CAST 3 FIGER KE BAGER
NA MUKAMAL AGAY AP KA NASEEB
TALUK ROOT 822 SE START

822X549X=END2036{5}1{83} BACK AKDA TALUK PASS 3088

308X549X=END2859{2}1{04} BACK AKDA TALUK PASS 5894

589X549X=END1045{6}2{33} BACK AKDA TALUK FAIL 5455

545X549X=END8952{3}6{32} BACK AKDA TALUK PASS 9639

963X549X=END2795{0}9{94} BACK AKDA TALUK PASS 5949

594X549X=END1063{4}5{12} BACK AKDA TALUK PASS 0604

560X549X=END9451{9}3{53} BACK AKDA TALUK PASS 6562

656X549X=END1297{0}3{70} BACK AKDA TALUK PASS 8179

817X549X=END2011{8}1{85} BACK AKDA TALUK PASS 8408

840X549X=END2126{6}8{54} BACK AKDA TALUK PASS 4797

479X549X=END6915{3}7{46} BACK AKDA TALUK PASS 4773

477X549X=END6857{7}4{68} BACK AKDA TALUK PASS ????

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

CURRENT DRAW SECOND AKDA ROOT
YA ONLY FIRST OPEN

4255X37X=END24{7857}79 FIRST OPEN PASS 87

4255X87X=END13{7036}93 SECOND AKDA PASS 76

4255X82X=END12{1738}18 SECOND AKDA PASS 83
OPEN PASS 30

4255X30X=END16{2945}22 SECOND AKDA PASS 49
OPEN PASS 58

4255X58X=END60{9053}04 SECOND AKDA PASS 50
OPEN PASS 54

4255X54X=END52{7942}52 FIRST OPEN PASS 96

4255X96X=END16{6855}91 SECOND AKDA PASS 68
OPEN PASS 59

4255X59X=END63{0235}92 FIRST OPEN PASS 06

4255X06X=END16{6399}66 SECOND AKDA PASS 63
OPEN PASS 65

4255X65X=END76{4937}30 SECOND AKDA PASS 43

4255X81X=END11{8787}06 FIRST OPEN PASS 84

4255X84X=END12{7749}05 SECOND AKDA FAIL
OPEN PASS 47

4255X47X=END39{9940}00 SECOND AKDA FAIL
OPEN PASS 47

4255X47X=END39{9940}00 SECOND AKDA PASS ??
OPEN PASS ??

Image result for smileys snake


~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

CURRENT DRAW BACK AKDA TALUK
NAHI TO OPEN MUST

960X711={68256}0 OPEN BACK TALUK PASS 636

636X711={45219}6 OPEN PASS 180

180X711={12798}0 OPEN BACK TALUK PASS 247

247X711={17561}7 BACK TALUK PASS 210

210X711={14931}0 OPEN BACK TALUK PASS 389

389X711={27657}9 BACK TALUK PASS 156

156X711={11091}6 OPEN BACK TALUK PASS 004

504X711={35834}4 BACK TALUK PASS 635

635X711={45148}5 BACK TALUK PASS 668

668X711={47494}8 BACK TALUK PASS 629

629X711={44721}9 OPEN BACK TALUK PASS 264

264X711={18770}4 OPEN BACK TALUK PASS 082

582X711={41380}2 BACK TALUK PASS 286

286X711={20334}6 OPEN PASS 015

515X711={36616}5 OPEN PASS 680

680X711={48348}0 BACK TALUK PASS 598

598X711={42517}8 OPEN BACK TALUK PASS 550

550X711={39105}0 OPEN PASS 374

374X711={26591}4  FAIL 87

878X711={62425}8 BACK TALUK PASS 822

822X711={58444}2 BACK TALUK PASS 308

308X711={21898}8 BACK TALUK PASS 589

589X711={41877}9 BACK TALUK PASS 545

545X711={38749}5 BACK TALUK PASS 963

963X711={68469}3 BACK TALUK PASS 594

594X711={42233}4 OPEN BACK TALUK FAIL

560X711={39816}0 OPEN BACK TALUK PASS 656

656X711={46641}6 BACK TALUK PASS 817

817X711={58088}7 OPEN BACK TALUK PASS 84 840

840X711={59724}0 OPEN BACK TALUK PASS 47 479

479X711={34056}9 OPEN PASS 47

477X711={33914}7 OPEN YA BACK TALUK PASS ?? ???

~~~~~~~~~
~~NAAGI~~
03040111578
~~~~~~~~~

Image result for smileys snake


SHORT GAME FINAL
READY CONTACT
AS YOU WISH

ROOT WO JO CHALE
GAME WO JO HUM
KAHEN

Image result for smileys snakeImage result for smileys snake
 


Hint for PESHAWAR 200
Open: 0-1-2-5-8
Close: 0-1-3-8-9
Center: 1-2-3-5-6
Latest Draw , PESHAWAR 200
First: 096176
Second: 747752 745540 693713 252176 615558 Admin Baba Qari call 0305.3753383 www.moonprizebond.net